O nás

MUDr. Marie Malá

 • Lékařská fakulta Univerzity J. E. Purkyně Brno 1982
 • atestace I. stupně všeobecné praktické lékařství 1988
 • akreditace k specializačnímu vzdělávání – všeobecné praktické lékařství MZČR 2014
 • osvědčení o specializované způsobilosti – všeobecné praktické lékařství MZČR 2010
 • diplom celoživotního vzdělávání ČLK 2003, 2008, 2013
 • osvědčení Měkké a mobilizační techniky IPDPZ Brno 1996
 • kurz diabetologie IPDPZ Brno 1994
 • kurz EKG IPDPZ Brno 1996
 • kurz fyzikální léčby – Odborná společnost rehabilitační a fyzikální medicíny 1997
 • kurz kardiopulmonální resuscitace 1989, 2000, 2005, 2010
 • kvalifikační kurz pracovního lékařství (150 hod. + zkouška) NCO-NZO Brno 2005
 • certifikovaný kurz pro sledování antikoagulační léčby CoaguChek stanovené INR – Česká hematologická společnost ČLS JEP 2009
 • kurz – Diagnostika akutního zánětu – CRP 1. LF UK Praha 2010
 • Homeopatie:
 • členka HLA (homeopatická lékařská akademie)
 • Diplom mezinárodní terapie homeopatie institutu Boiron Francie 1991 – 1992
 • Diplom – master kurz 1995
 • kurz klasické homeopatie – Faculty of Homeopathy, London F. Chappel 1995
 • kurz rakouské společnosti pro homeopatickou medicínu Dr. Med. L. Drexler 1995
 • kurz akademie fyziologické regulační medicíny 2010

 

Libuše Skoupá, všeobecná zdravotní sestra

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu z r. 2006

Comments are closed.