O nás

MUDr. Marie Malá

  • Lékařská fakulta Univerzity J. E. Purkyně Brno 1982
  • atestace I. stupně všeobecné praktické lékařství 1988
  • akreditace k specializačnímu vzdělávání – všeobecné praktické lékařství MZČR 2014,2019
  • osvědčení o specializované způsobilosti – všeobecné praktické lékařství MZČR 2010
  • diplom celoživotního vzdělávání  ČLK 2018

 

Libuše Skoupá, všeobecná zdravotní sestra

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu z r. 2006

Comments are closed.